Με συμβολαιογραφική πράξη η λύση γάμου χωρίς εμπλοκή του εισαγγελέα

By in
Με συμβολαιογραφική πράξη η λύση γάμου χωρίς εμπλοκή του εισαγγελέα

Πνευματική λύση γάμου χωρίς την “βεβαίωση” εισαγγελέα και αποστολή σχετικού αποσπάσματος δικαστικής απόφασης, προβλέπει διάταξη του νομοσχεδίου του Υπουργείου Δικαιοσύνης.

Ουσιαστικά με την διάταξη, η πνευματική λύση του γάμου επέρχεται με μόνη την υποβολή της σχετικής αίτησης από πλευράς του έχοντος έννομο συμφέρον στην Ιερά Μητρόπολη, συνοδευόμενης από τη συμβολαιογραφική πράξη χωρίς να απαιτείται προηγούμενη ενέργεια του Εισαγγελέα.

Τι γινόταν μέχρι τώρα

Αυτό που ίσχυε μέχρι σήμερα είναι ότι ο εισαγγελέας κοινοποιούσε την αμετάκλητη δικαστική απόφαση λύσης ή ακύρωσης του γάμου στην αρμόδια Ιερά Μητρόπολη για την πνευματική λύση. Με τη μέχρι τώρα ισχύουσα ρύθμιση, προβλεπόταν αυτός ο τρόπος και για το γάμο που λύεται συναινετικά, ύστερα από έγγραφη συμφωνία των συζύγων η οποία βεβαιώνεται και επικυρώνεται με συμβολαιογραφική πράξη.

Ωστόσο, από τη συγκεκριμένη διάταξη του καταστατικού Χάρτη της Εκκλησίας της Ελλάδος (άρθρο 50) προκύπτει ότι η παραγγελία του Εισαγγελέα προς την αρμόδια Ιερά μητρόπολη για την πνευματική λύση του γάμου είναι απαραίτητη μόνο στη περίπτωση που αυτός λύθηκε με δικαστική απόφαση.

Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση, ο Εισαγγελέας ως ανεξάρτητος δικαστικός λειτουργός, καλείται να ελέγξει τη συνδρομή του όρου του αμετάκλητου της εκδοθείσας δικαστικής απόφασης, που προκύπτει από το πιστοποιητικό περί μη άσκησης ένδικων μέσων και την τυχόν έκθεση του Γραμματέα του αρμόδιου δικαστηρίου περί παραίτησης των συζύγων από την άσκηση των προβλεπόμενων ένδικων μέσων. Τέτοια ενέργεια από πλευράς του εισαγγελέα δεν είναι απαραίτητη στην περίπτωση που ο γάμος λύεται συναινετικά με συμβολαιογραφική πράξη, καθόσον η τελευταία δεν εξομοιώνεται με δικαστική απόφαση.

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Pin It on Pinterest