Πώς μπορείτε να κάνετε ένσταση εάν σας επιβληθεί πρόστιμο για μη χρήση μάσκας ή άσκοπης μετακίνησης

By in
Πώς μπορείτε να κάνετε ένσταση εάν σας επιβληθεί πρόστιμο για μη χρήση μάσκας ή άσκοπης μετακίνησης

Μέσα σε πέντε μέρες από τη βεβαίωση της παράβασης και μόνο ηλεκτρονικά μπορούν οι πολίτες να διατυπώσουν τις αντιρρήσεις τους

Στα απαγορευτικά μέτρα λόγω κορωνοϊού προβλέπεται και η δυνατότητα ένστασης εάν κάποιος πολίτης ή καταστηματάρχης θεωρεί ότι του επιβλήθηκε άδικα κάποιο από τα τσουχτερά πρόστιμα.
Ο ελεγχόμενος όπως προβλέπεται στη σχετική ΚΥΑ «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19», μπορεί να υποβάλει τις αντιρρήσεις του στον Προϊστάμενο της Υπηρεσίας ή της Αρχής στην οποία ανήκει το όργανο (αστυνομία, ΣΕΠΕ, δημοτική αστυνομία, λιμενικό) το οποίο διαπίστωσε την παράβαση εντός 5 εργάσιμων ημερών από την επίδοση της Πράξης Επιβολής Προστίμου.
Η υποβολή αντιρρήσεων πραγματοποιείται μόνον ηλεκτρονικά στη σχετική διεύθυνση που αναγράφεται υποχρεωτικά στο έντυπο της Πράξης Επιβολής Προστίμου.

 

Η εξέταση της ένστασης

Η απόφαση με την οποία εξετάζονται οι αντιρρήσεις πρέπει να είναι πλήρως αιτιολογημένη με αναφορά σε συγκεκριμένα περιστατικά και στοιχεία. Εάν η ένσταση έχει γίνει στις υπηρεσίες του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.), εκδίδεται αιτιολογημένη απόφαση του Προϊσταμένου της Υπηρεσίας επί των αντιρρήσεων εντός δύο εργάσιμων ημερών.
Όταν η ένσταση γίνεται σε πρόστιμο που έχει υποβληθεί από την αστυνομία,  τη δημοτική αστυνομία ή το λιμενικό, τότε προβλέπεται η συγκρότηση τριμελούς επιτροπής η οποία εξετάζει εντός δύο εργάσιμων ημερών τις αντιρρήσεις και με αιτιολογημένη αναφορά για τα συγκεκριμένα περιστατικά και στοιχεία, τις αποδέχεται ή τις απορρίπτει.
Εννοείται ότι εάν οι ενστάσεις απορριφθούν, επικυρώνεται το πρόστιμο.

Το Δικηγορικό Γραφείο Βικτώριας Πλατή μπορεί να σας συντρέξει στην διαδικασία ακύρωσης του προστίμου δια μέσου της κατάθεσης αντιρρήσεων κατά της πράξης επιβολής του. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε στο  2130387928

 

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Pin It on Pinterest