Παροχή βεβαίωσης της παράτασης ισχύος των αδειών διαμονής και των βεβαιώσεων κατάθεσης αίτησης

By in
Παροχή βεβαίωσης της παράτασης ισχύος των αδειών διαμονής και των βεβαιώσεων κατάθεσης αίτησης
Η Γενική Γραμματεία Μεταναστευτικής Πολιτικής προχωρά στην διάθεση στους πολίτες τρίτων χωρών μιας νέας ηλεκτρονικής υπηρεσίας, η οποία θα αφορά στην παροχή μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών στον πολίτη τρίτης χώρας πιστοποίησης / βεβαίωσης της παράτασης ισχύος των αδειών διαμονής και των βεβαιώσεων κατάθεσης αίτησης.
Σύμφωνα με την ρύθμιση του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, η ισχύς οριστικών τίτλων διαμονής και βεβαιώσεων κατάθεσης αίτησης πολιτών τρίτων χωρών, που έχουν εκδοθεί δυνάμει του ν. 4251/2014 (A΄ 80) και του π.δ.106/2007 (A΄ 135) και έληξαν ή θα λήξουν:
🔶(α) από 1η Ιανουαρίου 2020 μέχρι και 31 Ιουλίου 2020 παρατείνονται αυτοδικαίως έως 31 Μαρτίου 2021
🔶(β) από 1η Αυγούστου 2020 και με ημερομηνία λήξης έως και τις 31 Μαρτίου 2021,
παρατείνονται αυτοδικαίως για οκτώ (8) μήνες από την αρχική ημερομηνία λήξης τους.
⚠ Απαραίτητη προϋπόθεση για την έκδοση του ανωτέρω εγγράφου είναι η εγγραφή του πολίτη τρίτης χώρας στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Υπουργείου, ενώ το έγγραφο αυτό θα πρέπει να συνοδεύει τον τίτλο διαμονής, η ισχύς του οποίου παρατάθηκε και να επιδεικνύεται από τον κάτοχό του, κατά την επικοινωνία του με λοιπές υπηρεσίες, όταν και όπου αυτό απαιτείται.
Αναλυτικά οι οδηγίες για την εγγραφή των πολιτών τρίτων χωρών στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Υπουργείου και για την έκδοση «Βεβαίωση Παράτασης Ισχύος» των αδειών διαμονής εδώ https://migration.gov.gr/ilektronika-i-vevaiosi…/
via: Υπουργείο Μετανάστευσης & Ασύλου

 

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Pin It on Pinterest