ΝΕΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΣΥΝΑΙΝΕΤΙΚΟΥ ΔΙΑΖΥΓΙΟΥ

By in ,
ΝΕΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΣΥΝΑΙΝΕΤΙΚΟΥ ΔΙΑΖΥΓΙΟΥ

Με τη νέα διαδικασία έκδοσης συναινετικού διαζυγίου που εισήγαγε ο ν.4509/2017 η αρμοδιότητα για τη λύση του γάμου μεταφέρθηκε από τα Δικαστήρια στα Συμβολαιογραφία.

Ειδικότερα, ο γάμος λύνεται πλέον όχι με δικαστική απόφαση, αλλά με συμβολαιογραφική πράξη. Συγκεκριμένα, στο νέο άρθρο 1441 § 1 ΑΚ ορίζεται ρητά ότι η συμφωνία αυτή συνάπτεται μεταξύ των συζύγων με την παρουσία πληρεξούσιου δικηγόρου «για καθέναν από αυτούς» και υπογράφεται από τους ίδιους και από τους πληρεξούσιους δικηγόρους τους ή μόνο από τους τελευταίους, εφόσον αυτοί είναι εφοδιασμένοι με ειδικό πληρεξούσιο.

Το Δικηγορικό μας Γραφείο μπορεί να σας υποστηρίξει στην διαδικασία έκδοσης συναινετικού διαζυγίου, προκειμένου να διευκολυνθείτε κατά το δυνατό περισσότερο σε αυτό το ιδιαίτερο στάδιο της ζωής σας.

Pin It on Pinterest