ΔΙΚΑΙΟ ΤΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ Το δίκαιο καταστάσεως αλλοδαπών είναι το δίκαιο εκείνο που εμπεριέχει τους κανόνες του ελληνικού ουσιαστικού δικαίου με

Read more

ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ Το Δικηγορικό Γραφείο Βικτώρια Πλατή & Συνεργάτες ειδικεύεται σε θέματα απόκτησης της Ελληνικής ιθαγένειας.Μπορούμε να σας στηρίξουμε

Read more

ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Το Δικηγορικό Γραφείο Βικτώρια Πλατή & Συνεργάτες αναλαμβάνει το χειρισμό όλων των ειδών και βαρύτητας ποινικών αδικημάτων πάντα

Read more

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Το Οικογενειακό Δίκαιο είναι ο κλάδος του Αστικού Δικαίου που αφορά στο σύνολο των νομικών κανόνων που διέπουν

Read more

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ H κοινωνική ασφάλιση ως δικαίωμα επιτελεί την λειτουργία της αναπλήρωσης του εισοδήματος των μισθωτών, των δημοσίων υπαλλήλων και

Read more

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Το Αστικό Δίκαιο είναι ο κλάδος του Δικαίου, ο οποίος ρυθμίζει τις καθημερινές βιοτικές σχέσεις της ιδιωτικής ζωής

Read more

ΕΚΟΥΣΙΑ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ Εκούσια δικαιοδοσία είναι η εξουσία που αναγνωρίζεται από το δίκαιο στα τακτικά πολιτικά δικαστήρια να παρέχουν ένδικη προστασία,

Read more

Pin It on Pinterest